Akty prawne

 

ROK 2017


Dziennik Ustaw  z  18.12.2017 r.

poz. 2355

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

pobierz:

 

 

PDF - 6,5 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2018 r.

     

Uwagi:

par 48 wchodzi życie z dniem 4 czerwca 2018 r.; par. 2 ust. 2 pkt 2 i ust. 3, par 9 ust. 1 pkt 2, par 27 ust. 1 pkt 1 lit. b, par 28 ust. 4, par 31 ust. 2 pkt 2i pkt 3 lit. a tiret trzecie-ósme, par. 33 pkt 2 lit. b wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2018 r.


Dziennik Ustaw  z  14.12.2017 r.

poz. 2340

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW

z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej.

pobierz:

 

 

PDF - 0,5 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

15.12.2017 r.

     

Dziennik Ustaw  z  14.12.2017 r.

poz. 2338

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

 

 

PDF - 0,3 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

29.12.2017 r.

     

Uwagi:

par.1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.


Dziennik Ustaw  z  10.11.2017 r.

poz. 2090

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

pobierz:

 

 

PDF - 0,3 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

13.11.2017 r.

     

Dziennik Ustaw  z  10.11.2017 r.

poz. 2089

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

pobierz:

 

 

PDF - 0,6 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

13.11.2017 r.

     

Dziennik Ustaw  z  10.11.2017 r.

poz. 2087

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

pobierz:

 

 

PDF - 0,3 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

13.11.2017 r.

     

Dziennik Ustaw  z  10.11.2017 r.

poz. 2079

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

pobierz:

 

 

PDF - 0,3 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

13.11.2017 r.

     

Dziennik Ustaw  z  07.11.2017 r.

poz. 2060

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

pobierz:

 

 

PDF - 0,6 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

08.11.2017 r.

     

Dziennik Ustaw  z  17.10.2017 r.

poz. 1926

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

pobierz:

 

 

PDF - 0,3 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

13.11.2017 r.

     

Uwagi:

art. 1 pkt 2 lit. a tiret drugie wchodzi w życie z dniem 18 października 2018 r.; art. 1 pkt 3 i art. 7 wchodzą w życie z dniem 18 października 2017 r.; art. 3 wchodzi w życie z dniem 20 października 2017 r.


Dziennik Ustaw  z  30.06.2017 r.

poz. 1309

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.07.2017 r.

     

Dziennik Ustaw  z  27.06.2017 r.

poz. 1260

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

pobierz:

 

 

PDF - 1,2 MB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw  z  26.06.2017 r.

poz. 1240

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW

z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej.

pobierz:

 

 

PDF - 0,4 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

27.06.2017 r.

 

   

Dziennik Ustaw  z  09.06.2017 r.

poz. 1119

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

pobierz:

 

 

PDF - 0,3 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw  z  17.05.2017 r.

poz. 969

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW

z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.

pobierz:

 

 

PDF - 1,5 MB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

18.05.2017 r.

     

Uwagi:

par. 21 ust. 1 pkt 2 lit. b wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Zastąpiony przez Dz.U. 2019 poz. 759


Dziennik Ustaw  z  31.03.2017 r.

poz. 695

OBWIESZCZENIE MINISTRA

INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR.

pobierz:

 

 

PDF - 0,8 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw  z  17.03.2017 r.

poz. 577

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW
ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny.

pobierz:

 

 

PDF - 0,7 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

18.03.2017 r.

 

   

Dziennik Ustaw  z  01.03.2017 r.

poz. 450

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, OBRONY NARODOWEJ,
ROZWOJU I FINANSÓW ORAZ SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej.

pobierz:

 

 

PDF - 0,7 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.03.2017 r.

 

   

Dziennik Ustaw  z  20.01.2017 r.

poz. 128

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

pobierz:

 

 

PDF - 1,4 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

ROK 2017

 

2018

2017

2016

2015

   

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

 

Informacje oraz pliki pochodzą ze strony internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

oraz z serwisu informacyjnego Wydawnictwa Prawniczego "LEX"