Akty prawne

 

ROK 2015


Dziennik Ustaw  z  29.12.2015 r.

poz. 2246

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2016 r.

     

Dziennik Ustaw  z  24.12.2015 r.

poz. 2183

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

pobierz:

 

 

PDF - 0,3 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

31.12.2015 r.

     

Dziennik Ustaw  z  26.11.2015 r.

poz. 1967

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym gromadzenie danych w katalogu oraz ich weryfikację.

pobierz:

 

 

PDF - 0,8 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

04.01.2016 r.

     

Dziennik Ustaw  z  26.11.2015 r.

poz. 1966

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 3 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

 

 

PDF - 0,8 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2016 r.

     

Dziennik Ustaw  z  02.11.2015 r.

poz. 1763

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH, MINISTRA FINANSÓW ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny.

pobierz:

 

 

PDF - 0,2 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

17.11.2015 r.

     

Dziennik Ustaw  z  13.10.2015 r.

poz. 1603

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 9 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2016 r.

     

Dziennik Ustaw  z  13.10.2015 r.

poz. 1602

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2016 r.

     

Dziennik Ustaw  z  13.10.2015 r.

poz. 1601

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2016 r.

     

Dziennik Ustaw  z  25.09.2015 r.

poz. 1475

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części.

pobierz:

 

 

PDF - 1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw  z  08.09.2015 r.

poz. 1326

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

pobierz:

 

 

PDF - 0,8 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

23.09.2015 r.

     

Dziennik Ustaw  z  31.08.2015 r.

poz. 1273

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

pobierz:

 

 

PDF - 1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

04.01.2016 r.

     

Uwagi:

Art. 1 pkt 7, w zakresie gromadzenia w centralnej ewidencji pojazdów danych o zastawach rejestrowych ustanowionych na pojeździe oraz art. 1 pkt 8, w zakresie przekazywania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego danych o zastawach rejestrowych ustanowionych na pojeździe przez sąd, który dokonał wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.; art. 6 pkt 5-7 wchodzi w życie z dniem 15 września 2015 r.


Dziennik Ustaw  z  31.07.2015 r.

poz. 1077

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

 

 

PDF - 1,0 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

15.08.2015 r.

     

Dziennik Ustaw  z  31.07.2015 r.

poz. 1076

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

pobierz:

 

 

PDF - 1,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

15.08.2015 r.

     

Dziennik Ustaw  z  25.06.2015 r.

poz. 882

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

pobierz:

 

 

PDF - 0,7 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw  z  10.06.2015 r.

poz. 776

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

pobierz:

 

 

PDF - 2 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw  z  15.05.2015 r.

poz. 681

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

18.05.2015 r.

     

Dziennik Ustaw  z  14.05.2015 r.

poz. 670

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

29.05.2015 r.

     

Uwagi:

Par. 1 pkt 1 lit. a tiret piąte wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.


Dziennik Ustaw  z  14.05.2015 r.

poz. 669

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

pobierz:

 

 

PDF - 1 MB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

29.05.2015 r.

     

Uwagi:

Par. 1 pkt 3 lit. c wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.; par. 1 pkt 6 wchodzi w życie z dniem 15 maja 2015 r.


Dziennik Ustaw  z  17.04.2015 r.

poz. 541

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

18.05.2015 r.

     

Uwagi:

art. 5 pkt 7 lit. b, w zakresie dotyczącym art. 102 ust. 1b ustawy wymienionej w art. 5 wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.


Dziennik Ustaw z dnia 5 marca 2015 r.

poz. 305

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

 

 

PDF - 1,7 MB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 

   

Uwagi:

zastąpiony przez Dz.u.2016 poz.2022

 

   

ROK 2015

 

2018

2017

2016

2015

   

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

 

Informacje oraz pliki pochodzą ze strony internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

oraz z serwisu informacyjnego Wydawnictwa Prawniczego "LEX"