Akty prawne

 

ROK 2016


Dziennik Ustaw  z  30.12.2016 r.

poz. 2285

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

pobierz:

 

 

PDF - 0,4 MB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2017 r.

     

Dziennik Ustaw  z  27.12.2016 r.

poz. 2152

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

pobierz:

 

 

PDF - 0,3 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2017 r.

     

Dziennik Ustaw  z  29.12.2016 r.

poz. 2022

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

 

 

PDF - 1,6 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw  z  12.12.2016 r.

poz. 2001

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw.

pobierz:

 

 

PDF - 0,3 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2017 r.

     

Dziennik Ustaw z dnia 31 sierpnia 2016 r.

poz. 1377

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

pobierz:

 

 

PDF - 1,1 MB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2017 r.

     

Dziennik Ustaw z dnia 17 sierpnia 2016 r.

poz. 1269

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

pobierz:

 

 

PDF - 1,1 MB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.09.2016 r.

     

Dziennik Ustaw z dnia 22 lipca 2016 r.

poz. 1088

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

pobierz:

 

 

PDF - 1,6 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw z dnia 21 lipca 2016 r.

poz. 1075

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

05.08.2016 r.

     

Dziennik Ustaw z dnia 21 lipca 2016 r.

poz. 1074

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

05.08.2016 r.

     

Dziennik Ustaw z dnia 21 lipca 2016 r.

poz. 1072

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej.

pobierz:

 

 

PDF - 1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

05.08.2016 r.

     

Dziennik Ustaw z dnia 18 lipca 2016 r.

poz. 1038

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

pobierz:

 

 

PDF - 11 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw z dnia 15 lipca 2016 r.

poz. 1031

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2017 r.

     

Dziennik Ustaw z dnia 15 lipca 2016 r.

poz. 1027

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  ORAZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

pobierz:

 

 

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

30.07.2016 r.

     

Dziennik Ustaw z dnia 15 czerwca 2016 r.

poz. 858

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 6 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.07.2016 r.

     

Uwagi:

par. 1 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.


Dziennik Ustaw z dnia 6 czerwca 2016 r.

poz. 793

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

pobierz:

 

 

PDF - 1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw z dnia 11 maja 2016 r.

poz. 651

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym gromadzenie danych w katalogu oraz ich weryfikację.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2017 r.

     

Dziennik Ustaw z dnia 12 kwietnia 2016 r.

poz. 488

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2017 r.

     

Uwagi:

par. 1 pkt 3 lit. a, pkt 4, pkt 10 lit. a tiret czwarte i piąte, lit. d, lit. e tiret drugie, lit. j tiret drugie podwójne tiret drugie potrójne tiret trzecie - piąte i pkt 12 wchodzą w życie z dniem 13 kwietnia 2016 r.


Dziennik Ustaw z dnia 11 kwietnia 2016 r.

poz. 483

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2017 r.

     

Dziennik Ustaw z dnia 31 marca 2016 r.

poz. 433

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji pojazdów.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2017 r.

     

Dziennik Ustaw z dnia 31 marca 2016 r.

poz. 431

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2017 r.

     

Dziennik Ustaw z dnia 31 marca 2016 r.

poz. 430

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2017 r.

     

Uwagi:

zastąpiony przez Dz.U.2019 poz.1274

     

Dziennik Ustaw z dnia 30 marca 2016 r.

poz. 413

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2017 r.

     

ROK 2016

 

2018

2017

2016

2015

   

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

 

Informacje oraz pliki pochodzą ze strony internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

oraz z serwisu informacyjnego Wydawnictwa Prawniczego "LEX"