Akty prawne

 

ROK 2012


Dziennik Ustaw  Nr 0  z  27.12.2012 r.

poz. 1468

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2013 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 0  z  21.12.2012 r.

poz. 1448

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

pobierz:

 

 

PDF - 1,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

22.06.2013 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 0  z  05.12.2012 r.

poz. 1364

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub środkami transportu, za które Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiedzialne.

pobierz:

 

 

PDF - 1,2 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

20.12.2012 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 0  z  16.11.2012 r.

poz. 1262

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.12.2012 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 0  z  18.10.2012 r.

poz. 1137

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

pobierz:

 

 

PDF - 1,4 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

-

     

Dziennik Ustaw  Nr 0  z  07.09.2012 r.

poz. 997

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,

BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

08.10.2012 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 0  z  07.09.2012 r.

poz. 996

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,

BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

pobierz:

 

 

PDF - 2,7 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

08.10.2012 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 0  z  01.06.2012 r.

poz. 623

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych.

pobierz:

 

 

PDF - 2,4 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

09.06.2012 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 0  z  16.05.2012 r.

poz. 525

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,

BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

16.06.2012 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 0  z  25.04.2012 r.

poz. 447

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej.

pobierz:

 

 

PDF - 1,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

26.04.2012 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 0  z  07.03.2012 r.

poz. 247

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego.

pobierz:

 

 

PDF - 1,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

22.03.2012 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 0  z  20.02.2012 r.

poz. 192

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,

BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR.

pobierz:

 

 

PDF - 0,4 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

21.02.2012 r.

     

ROK 2012

 

2018

2017

2016

2015

   

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

 

Informacje oraz pliki pochodzą ze strony internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

oraz z serwisu informacyjnego Wydawnictwa Prawniczego "LEX"