Akty prawne

 

ROK 2018


Dziennik Ustaw  z  17.10.2018 r.

poz. 1990

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

pobierz:

 

 

PDF - 2,2 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

     


Dziennik Ustaw  z  22.05.2018 r.

poz. 957

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

pobierz:

 

 

PDF - 0,2 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

4.06.2018 r.

     


Dziennik Ustaw  z  14.05.2018 r.

poz. 893

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 7 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

pobierz:

 

 

PDF - 2,2 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

1.07.2018 r.

     


Dziennik Ustaw  z  09.05.2018 r.

poz. 855

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

 

 

PDF - 0,3 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

20.05.2018 r.

     

Dziennik Ustaw  z  13.02.2018 r.

poz. 361

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunku.

pobierz:

 

 

PDF - 1,5 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

28.02.2018 r.

     

Dziennik Ustaw  z  19.01.2018 r.

poz. 169

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

pobierz:

 

 

PDF - 0,7 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw  z  12.01.2018 r.

poz. 112

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych.

pobierz:

 

 

PDF - 0,4 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.07.2018 r.

     

Dziennik Ustaw  z  10.01.2018 r.

poz. 79

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

pobierz:

 

 

PDF - 0,4 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

11.07.2019 r.

     

Uwagi:

art. 1 pkt 17 w zakresie art. 80x wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia przez ministra właściwego do spraw informatyzacji informacji, o której mowa w art. 7, w Dzienniku Urzędowym Ministra Cyfryzacji


ROK 2018

 

2018

2017

2016

2015

   

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

 

Informacje oraz pliki pochodzą ze strony internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

oraz z serwisu informacyjnego Wydawnictwa Prawniczego "LEX"