Akty prawne

 

ROK 2014


Dziennik Ustaw  z  18.12.2014 r.

poz. 1836

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych.

pobierz:

 

 

PDF - 1,4 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

25.12.2014 r.

     

Dziennik Ustaw  z  18.12.2014 r.

poz. 1828

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części.

pobierz:

 

 

PDF - 1,2 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw  z  17.12.2014 r.

poz. 1813

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

pobierz:

 

 

PDF - 1,2 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw  z  05.12.2014 r.

poz. 1727

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 17 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

pobierz:

 

 

PDF - 1,4 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw  z  28.11.2014 r.

poz. 1675

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

pobierz:

 

 

PDF - 1,2 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.12.2014 r.

     

Dziennik Ustaw  z  05.11.2014 r.

poz. 1522

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

pobierz:

 

 

PDF - 15 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw  z  20.10.2014 r.

poz. 1421

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW: SPRAW WEWNĘTRZNYCH, OBRONY NARODOWEJ, FINANSÓW ORAZ SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 17 października 2014 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej.

pobierz:

 

 

PDF - 1,1 MB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. z 01.03.2017 r., poz. 450

Data wejścia w życie:

21.10.2014 r.

Data uchylenia:

01.03.2017 r.

 

Dziennik Ustaw  z  08.08.2014 r.

poz. 1066

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli.

pobierz:

 

 

PDF - 1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw  z  27.06.2014 r.

poz. 852

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.07.2014 r.

     

Dziennik Ustaw  z  27.06.2014 r.

poz. 849

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

pobierz:

 

 

PDF - 0,8 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw  z  24.06.2014 r.

poz. 822

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych.

pobierz:

 

 

PDF - 0,7 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

25.12.2014 r.

     

Dziennik Ustaw  z  23.06.2014 r.

poz. 816

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów.

pobierz:

 

 

PDF - 0,7 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

23.06.2014 r.

     

Dziennik Ustaw  z  10.06.2014 r.

poz. 768

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

10.08.2014 r.

     

Uwagi:

art. 37 ust. 2 i 3 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., art. 22 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2014 r.


Dziennik Ustaw  z  25.04.2014 r.

poz. 529

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

pobierz:

 

 

PDF - 0,7 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

10.05.2014 r.

     

Dziennik Ustaw  z  15.04.2014 r.

poz. 486

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw .

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

30.04.2014 r.

     

Dziennik Ustaw  z  07.04.2014 r.

poz. 451

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu.

pobierz:

 

 

PDF - 8,5 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw  z  03.04.2014 r.

poz. 431

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw  z  28.03.2014 r.

poz. 407

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

pobierz:

 

 

PDF - 0,7 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.04.2014 r.

     

Dziennik Ustaw  z  13.03.2014 r.

poz. 312

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

pobierz:

 

 

PDF - 1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.04.2014 r.

     

Uwagi:

Art. 1 pkt 7 i 8 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.


Dziennik Ustaw  z  10.02.2014 r.

poz. 184

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH, MINISTRA FINANSÓW ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny.

pobierz:

 

 

PDF - 1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

25.02.2014 r.

     

ROK 2014

 

2018

2017

2016

2015

   

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

 

Informacje oraz pliki pochodzą ze strony internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

oraz z serwisu informacyjnego Wydawnictwa Prawniczego "LEX"