Akty prawne

 

ROK 2013


Dziennik Ustaw  z  31.12.2013 r.

poz. 1720

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

 

 

PDF - 0,8 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2014 r.

     

Dziennik Ustaw  z  30.12.2013 r.

poz. 1675

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2014 r.

     

Dziennik Ustaw  z  22.08.2013 r.

poz. 951

OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU,

BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

 

 

PDF - 1,8 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw  z  16.07.2013 r.

poz. 815

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

pobierz:

 

 

PDF - 0,5 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Dziennik Ustaw  z  12.07.2013 r.

poz. 808

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy.

pobierz:

 

 

PDF - 1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

27.07.2013 r.

     

Dziennik Ustaw  z  11.07.2013 r.

poz. 807

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH,

MINISTRA FINANSÓW ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny.

pobierz:

 

 

PDF - 0,7 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

26.07.2013 r.

     

Dziennik Ustaw  z  21.06.2013 r.

poz. 711

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,

BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

pobierz:

 

 

PDF - 1,2 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

22.06.2013 r.

     

Dziennik Ustaw  z  21.06.2013 r.

poz. 710

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,

BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

pobierz:

 

 

PDF - 1,2 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

22.06.2013 r.

     

Dziennik Ustaw  z  20.06.2013 r.

poz. 704

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,

BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części.

pobierz:

 

 

PDF - 1,4 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

22.06.2013 r.

     

Dziennik Ustaw  z  20.06.2013 r.

poz. 701

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,

BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części.

pobierz:

 

 

PDF - 1,4 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

22.06.2013 r.

     

Dziennik Ustaw  z  17.06.2013 r.

poz. 688

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,

BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów.

pobierz:

 

 

PDF - 1,4 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

22.06.2013 r.

     

Dziennik Ustaw  z  29.05.2013 r.

poz. 617

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

pobierz:

 

 

PDF - 0,8 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.06.2013 r.

     

Dziennik Ustaw  z  27.05.2013 r.

poz. 610

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,

BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

22.06.2013 r.

     

Dziennik Ustaw  z  27.05.2013 r.

poz. 607

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,

BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

pobierz:

 

 

PDF - 0,7 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

22.06.2013 r.

     

Dziennik Ustaw  z  28.03.2013 r.

poz. 408

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,

BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu.

pobierz:

 

 

PDF - 2 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

22.06.2013 r.

     

Dziennik Ustaw  z  28.03.2013 r.

poz. 407

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,

BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części.

pobierz:

 

 

PDF - 1,4 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

22.06.2013 r.

     

Dziennik Ustaw  z  28.03.2013 r.

poz. 406

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,

BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego.

pobierz:

 

 

PDF - 1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

22.06.2013 r.

     

Dziennik Ustaw  z  26.03.2013 r.

poz. 396

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,

BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

pobierz:

 

 

PDF - 1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

22.06.2013 r.

     

Dziennik Ustaw  z  12.03.2013 r.

poz. 337

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,

BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych.

pobierz:

 

 

PDF - 1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

22.06.2013 r.

     

Dziennik Ustaw  z  09.01.2013 r.

poz. 30

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,

BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

 

 

PDF - 0,9 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

19.01.2013 r.

     

Uwagi:

Par. 1 pkt 2 lit. b tiret trzecie i czwarte wchodzą w życie z dniem 30 września 2013 r.


ROK 2013

 

2018

2017

2016

2015

   

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

 

Informacje oraz pliki pochodzą ze strony internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

oraz z serwisu informacyjnego Wydawnictwa Prawniczego "LEX"