W I A D O M O Ś Ć   D N I A

  

   

Drukuj wiadomość

18.07.2011 r.

 

 

Projekt ustawy z dnia 14 lipca 2011 r.

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (projekt ustawy zastępuje projekt ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego w zakresie implementowania przepisów wdrażających do polskiego porządku prawnego treść Dyrektywy 2007/46/WE).

  PROJEKT
  pobierz


  UZASADNIENIE
  pobierz


  OSR
  pobierz


  TABELA ZBIEŻNOŚCI
  pobierz


  PISMO PRZEWODNIE
  pobierz

   

 

źródło: Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Infrastruktury