P O J A Z D Y   K L A S Y    "S"

 

 

Informacje dotyczące badań technicznych pojazdów ciężarowych
związanych z
certyfikatem potwierdzającym spełnienie przez pojazd
odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu
znajdą Państwo w Strefie Patronatu ITS

 

link do Strefy Patronatu ITS