I N F O R M A T O R   S K P

 

ITS - dane techniczne pojazdów

 

Cennik

Formularz zamówienia

 

 

NOWOŚĆ

 

2012-2015

 

 

Część 1
samochody osobowe - 2012-2015

 

 

 

2007

 

 

 

 

2008-2011

 

 

Część 1
samochody osobowe - 2007

Część 1
samochody osobowe - 2008-2011

 

 

 

NOWOŚĆ

 

2012-2015

 

 

Część 2
motocykle,
pojazdy czterokołowe, ciągniki rolnicze,
przyczepy ciężarowe rolnicze

2012-2015

 

 

 

2007

 

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

2008-2011

 

 

Część 2
motorowery, motocykle,
pojazdy czterokołowe, ciągniki rolnicze,
przyczepy ciężarowe rolnicze

2007

Część 2
motorowery, motocykle,
pojazdy czterokołowe, ciągniki rolnicze,
przyczepy ciężarowe rolnicze

2008-2011

 

 

 

NOWOŚĆ

 

2009-2015

 

 

Część 3
pojazdy o dmc do 3,5 t:
samochody ciężarowe i specjalne, przyczepy specjalne, autobusy (o dmc do 5 t)

 

 

 

2008

 

NAKŁAD WYCZERPANY

Część 3
pojazdy o dmc do 3,5 t:
samochody ciężarowe i specjalne, ciągniki samochodowe, przyczepy lekkie,
przyczepy ciężarowe i specjalne, autobusy (o dmc do 5 t)

 

 

 

2008

 

 

Część 4
pojazdy o dmc powyżej 3,5 t:
samochody ciężarowe i specjalne, ciągniki samochodowe,
przyczepy, naczepy ciężarowe i specjalne, autobusy (o dmc powyżej 5 t)

 

Cennik

Formularz zamówienia

 

 

 

 

Część 1. Samochody osobowe - edycja 2007

 

Nasze najnowsze wydawnictwo pt.

"ITS - dane techniczne pojazdów 2007"

zostało przygotowane z myślą o podmiotach prowadzących stacje kontroli pojazdów. Może stanowić źródło ułatwiające ustalenie danych identyfikacyjnych i technicznych pojazdu i umożliwiające porównanie ich z danymi określonymi w dokumentach przedstawionych do badania technicznego pojazdu. Może być również stosowane przez rzeczoznawców, biegłych itd. w przypadkach, kiedy zachodzi konieczność ustalenia danych pojazdów dla różnych innych celów. Informacje zawarte w wydawnictwie zostały opracowane na podstawie danych zgromadzonych w archiwach ITS i innych materiałach źródłowych, tj.:

 • krajowych świadectwach homologacji typu wydanych w latach 1984 - 1999,

 • krajowych świadectwach homologacji typu wydanych w latach
  2000 - 1-kwartał 2007 wg przepisów Unii Europejskiej,

 • europejskich świadectwach homologacji typu wydanych w latach
  2004 - 1-kwartał 2007,

 • sprawozdań z technicznych badań pojazdów przeprowadzonych w ITS.

Wydawnictwo stanowi kompendium najważniejszych danych technicznych samochodów osobowych. Dla wygody użytkownika zostało one podzielone na 3 tomy. W tomie pierwszym znajdują się podstawowe dane techniczne pojazdów, a w tomach 2 i 3 system identyfikacji samochodów osobowych oparty na przepisach obowiązujących od 1 czerwca 2004 r. w całej Unii Europejskiej. Zasada identyfikacji pojazdu, jaka obowiązuje obecnie w rejestracji i badaniach technicznych pojazdów, jest taka sama jak w procesie homologacji typu pojazdu. Oparta jest ona na identyfikacji pojazdu poprzez markę, typ, wariant, wersję pojazdu oraz ewentualnie nazwę handlową (model)

 

Spis marek samochodów - wersja pdf 

 

Stacje kontroli pojazdów z przyczyn ekonomicznych, technicznych i innych jeszcze przez jakiś czas nie będą uczestniczyć bezpośrednio w jednolitych systemach gromadzenia i przetwarzania informacji o pojazdach. Ważne jest, aby stacje kontroli pojazdów dostosowały swoją działalność do standardów obowiązujących w administracji rządowej i samorządowej, tak aby zapewnić bezkonfliktowe ewidencjonowanie i rejestrowanie pojazdów, czemu między innymi ma służyć również niniejsze wydawnictwo.

 

Nasze wydawnictwo zawiera katalog marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opracowywany przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, tj. wymagane przepisami informacje, o jakich mowa, w § 8 w rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. nr 192 z 2003 r., poz. 1878 z późn. zm.).  wersja pdf 

 

W Tomie 1 znajdują się dane techniczne pozwalające sprawdzić dane rzeczywiste pojazdu oraz wypełnić dokument identyfikacyjny stosowany przez stacje kontroli pojazdów, zaś identyfikacja wstępna pojazdu odbywa się na podstawie: marki, modelu, pojemności i mocy silnika.

 

Dane występujące w Tomie 1 to:

Marka, Model, Podrodzaj, Masa własna [kg], Dopuszczalna masa całkowita [kg], Miejsca siedzące, Maksymalna masa przyczepy z hamulcem [kg], Maksymalna masa przyczepy bez hamulca [kg], Dopuszczalna masa całkowita zespołu [kg], Rozstaw osi 1-2 [mm], Dopuszczalny nacisk osi przedniej [kN], Dopuszczalny nacisk osi tylnej [kN], Kod fabryczny silnika, Pojemność [cm3], Paliwo podstawowe, Moc [kW], przy prędkości obrotowej [obr/min], Położenie numeru identyfikacyjnego, Struktura numeru identyfikacyjnego, Położenie tabliczek znamionowych, Długość [mm], Szerokość [mm], Wysokość [mm], Zwis tylny [mm], Prędkość maksymalna [km/h].

 

Część 1. Tom 1 - wersja pdf 

 

W Tomie 2 i 3 znajdują się następujące dane:

Marka, Kod ITS, Kraj Producenta, Typ, Wariant, Wersja.

 

Część 1. Tom 2 - wersja pdf 

 

Cennik

Formularz zamówienia

 

 

 

Część 1. Samochody osobowe - edycja 2011

 

Nasze najnowsze wydawnictwo pt.

"ITS - dane techniczne pojazdów 2008-2011"

zostało przygotowane z myślą o podmiotach prowadzących stacje kontroli pojazdów. Może stanowić źródło ułatwiające ustalenie danych identyfikacyjnych i technicznych pojazdu i umożliwiające porównanie ich z danymi określonymi w dokumentach przedstawionych do badania technicznego pojazdu. Może być również stosowane przez rzeczoznawców, biegłych itd. w przypadkach, kiedy zachodzi konieczność ustalenia danych pojazdów dla różnych innych celów. Informacje zawarte w wydawnictwie zostały opracowane na podstawie danych zgromadzonych w archiwach ITS i innych materiałach źródłowych, tj.:

 • krajowych świadectwach homologacji typu wydanych od marca 2007 r. do marca 2011 r. wg przepisów Unii Europejskiej,

 • europejskich świadectwach homologacji typu wydanych od marca 2007 r. do marca 2011 r.,

 • sprawozdań z technicznych badań pojazdów przeprowadzonych w ITS.

Uwaga:

Dane sprzed 2008 r. znajdują się w poprzednim wydaniu opracowania.

Wydawnictwa  "ITS - dane techniczne pojazdów 2007" oraz "ITS - dane techniczne pojazdów 2008-2011" stanowią całość.

 

Wydawnictwo stanowi kompendium najważniejszych danych technicznych samochodów osobowych. Dla wygody użytkownika zostało one podzielone na 5 tomów.

W tomach 1-3 znajdują się podstawowe dane techniczne pojazdów, a w tomach 4 i 5 system identyfikacji samochodów osobowych oparty na przepisach obowiązujących od 1 czerwca 2004 r. w całej Unii Europejskiej. Zasada identyfikacji pojazdu, jaka obowiązuje obecnie w rejestracji i badaniach technicznych pojazdów, jest taka sama jak w procesie homologacji typu pojazdu. Podstawę stanowi identyfikacja pojazdu poprzez markę, typ, wariant, wersję pojazdu oraz ewentualnie nazwę handlową (model). W minionych latach systemy identyfikacyjne pojazdów w większości krajów, w tym Polsce, stosowane w ewidencji, rejestracji i badaniach technicznych oparte były na kombinacji wyłącznie marki i nazwy handlowej (model), dlatego jeszcze przez kilka lat równolegle istnieć będą dwa systemy.

 

Spis marek samochodów - wersja pdf 

 

Stacje kontroli pojazdów z przyczyn ekonomicznych, technicznych i innych jeszcze przez jakiś czas nie będą uczestniczyć bezpośrednio w jednolitych systemach gromadzenia i przetwarzania informacji o pojazdach. Ważne jest, aby stacje kontroli pojazdów dostosowały swoją działalność do obowiązujących standardów w administracji rządowej i samorządowej, tak aby zapewnić bezkonfliktowe ewidencjonowanie i rejestrowanie pojazdów, temu między innymi ma służyć również niniejsze wydawnictwo.

 

Nasze wydawnictwo zawiera Katalog marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opracowywany przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, tj. wymagane przepisami informacje, o jakich mowa, w § 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. nr 192 z 2003 r., poz. 1878 z późn. zm.).  wersja pdf 

 

Opracowanie ITS – dane techniczne pojazdów może być stosowane przez stacje kontroli pojazdów zgodnie z zapisami załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. nr 155 z 2009 r., poz. 1233 z późn. zm.) wersja pdf 

 

 

W tomach 1-3 znajdują się dane techniczne pozwalające sprawdzić dane rzeczywiste pojazdu oraz wypełnić dokument identyfikacyjny stosowany przez stacje kontroli pojazdów, zaś identyfikacja wstępna pojazdu odbywa się na podstawie: marki, modelu, pojemności i mocy silnika.

 

Dane występujące w Tomach 1-3 to:

Marka, Model, Pojemność silnika [cm3], Moc silnika [kW], Paliwo podstawowe, Paliwo alternatywne, Moc przy prędkości obrotowej [obr./min.], Kod fabryczny silnika, Struktura numeru identyfikacyjnego (VIN), Podrodzaj, Masa własna [kg], Dopuszczalna masa całkowita [kg], Dopuszczalna masa całkowita zespołu [kg], Maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem [kg], Maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca [kg], Rozstaw osi [mm], Dopuszczalny nacisk osi przedniej [kN], Dopuszczalny nacisk osi tylnej [kN], Liczba miejsc siedzących, Położenie numeru identyfikacyjnego (VIN), Położenie tabliczki znamionowej, Długość [mm], Szerokość [mm], Wysokość [mm], Zwis tylny [mm], Prędkość maksymalna [km/h], ID,

a w danych dotyczących pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych występują dodatkowo: Przeznaczenie, Uwagi.

W polu Uwagi znajdują się dane dotyczące liczby miejsc dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

 

 

Część 1. Tom 1 - wersja pdf 

 

Dane występujące w tomach 4-5:

ID, Model, Kod ITS, Typ, Wariant, Wersja, Kraj Producenta.

 

Część 1. Tom 2 - wersja pdf 

 

Cennik

Formularz zamówienia

 

 

 

Część 1. Samochody osobowe - edycja 2015

 

Nasze najnowsze wydawnictwo pt.

"ITS - dane techniczne pojazdów 2012-2015"

zostało przygotowane z myślą o podmiotach prowadzących stacje kontroli pojazdów. Może stanowić źródło ułatwiające ustalenie danych identyfikacyjnych i technicznych pojazdu i umożliwiające porównanie ich z danymi określonymi w dokumentach przedstawionych do badania technicznego pojazdu. Może być również stosowane przez rzeczoznawców, biegłych itd. w przypadkach, kiedy zachodzi konieczność ustalenia danych pojazdów dla różnych innych celów. Informacje zawarte w wydawnictwie zostały opracowane na podstawie danych zgromadzonych w archiwach ITS i innych materiałach źródłowych, tj.:

 • krajowych świadectwach homologacji typu wydanych od marca 2011 r. do czerwca 2015 r. wg przepisów Unii Europejskiej,

 • europejskich świadectwach homologacji typu wydanych od marca 2011 r. do czerwiec 2015 r.,

 • sprawozdań z technicznych badań pojazdów przeprowadzonych w ITS.

Uwaga:

Dane sprzed 2012 r. znajdują się w poprzednim wydaniu opracowania.

Wydawnictwa  "ITS - dane techniczne pojazdów 2007", "ITS - dane techniczne pojazdów 2008-2011" oraz "ITS - dane techniczne pojazdów 2012-2015" stanowią całość.

 

Cennik

Formularz zamówienia

 

 

 

Część 2. Motorowery, motocykle, pojazdy czterokołowe,
ciągniki rolnicze, przyczepy ciężarowe rolnicze - edycja 2007

 

Wydawnictwo pt. "ITS - dane techniczne pojazdów" zostało przygotowane z myślą o podmiotach prowadzących stacje kontroli pojazdów. Może stanowić źródło ułatwiające ustalenie danych identyfikacyjnych i technicznych pojazdu i umożliwiające porównanie ich z danymi określonymi w dokumentach przedstawionych do badania technicznego pojazdu. Może być również stosowane przez rzeczoznawców, biegłych itd. w przypadkach, kiedy zachodzi konieczność ustalenia danych pojazdów dla różnych innych celów. Informacje zawarte w wydawnictwie zostały opracowane na podstawie danych zgromadzonych w archiwach ITS i innych materiałach źródłowych, tj.:

 • krajowych świadectwach homologacji typu wydanych w latach 1984 - 1999,

 • krajowych świadectwach homologacji typu wydanych w latach
  2000 - 2007 wg przepisów Unii Europejskiej,

 • europejskich świadectwach homologacji typu wydanych w latach
  2004 - 2007,

 • sprawozdań z technicznych badań pojazdów przeprowadzonych w ITS.

 

Spis marek - wersja pdf 

 

W Tomie 1 znajdują się dane techniczne pozwalające sprawdzić dane rzeczywiste pojazdu oraz wypełnić dokument identyfikacyjny stosowany przez stacje kontroli pojazdów, zaś identyfikacja wstępna pojazdu odbywa się na podstawie: marki, modelu, pojemności i mocy silnika.

 

Dane występujące w Tomie 1 to:

Marka, Model, Pojemność [cm3], Moc [kW], Paliwo podstawowe, Moc przy prędkości obrotowej [obr/min], Kod fabryczny silnika, Struktura numeru identyfikacyjnego, Podrodzaj, Przeznaczenie, Masa własna [kg], Dopuszczalna masa całkowita [kg], Dopuszczalna ładowność [kg], Dopuszczalna masa całkowita zespołu [kg], Maksymalna masa całkowita zespołu [kg], Maksymalna masa przyczepy z hamulcem [kg], Maksymalna masa przyczepy bez hamulca [kg], Rozstaw osi 1-2 [mm], Liczba kół, Dopuszczalny nacisk osi przedniej [kN], Dopuszczalny nacisk osi tylnej [kN], Liczba miejsc siedzących, Położenie numeru identyfikacyjnego (VIN), Położenie tabliczek znamionowych, Długość [mm], Szerokość [mm], Wysokość [mm], Prędkość maksymalna [km/h], ID.

 

Część 2. Tom 1. Motorowery - wersja pdf 

Część 2. Tom 1. Ciągniki rolnicze - wersja pdf 

Część 2. Tom 1. Przyczepy ciężarowe rolnicze - wersja pdf 

 

 

W Tomie 2 znajdują się następujące dane:

ID, Marka, Kod ITS, Typ, Wariant, Wersja, Kategoria (homologacyjna) pojazdu, Kraj Producenta.

 

Część 2. Tom 2. Motorowery - wersja pdf 

 

 

 

 

 

 

Część 2. Motorowery, motocykle, pojazdy czterokołowe,
ciągniki rolnicze, przyczepy ciężarowe rolnicze - edycja 2011

 

Wydawnictwo pt. "ITS - dane techniczne pojazdów" zostało przygotowane z myślą o podmiotach prowadzących stacje kontroli pojazdów. Może stanowić źródło ułatwiające ustalenie danych identyfikacyjnych i technicznych pojazdu i umożliwiające porównanie ich z danymi określonymi w dokumentach przedstawionych do badania technicznego pojazdu. Może być również stosowane przez rzeczoznawców, biegłych itd. w przypadkach, kiedy zachodzi konieczność ustalenia danych pojazdów dla różnych innych celów. Informacje zawarte w wydawnictwie zostały opracowane na podstawie danych zgromadzonych w archiwach ITS i innych materiałach źródłowych, tj.:

 • krajowych świadectwach homologacji typu wydanych od lipca 2007 r. do czerwca 2011 r. wg przepisów Unii Europejskiej,

 • europejskich świadectwach homologacji typu wydanych od lipca 2007 r. do czerwca 2011 r.,

 • sprawozdań z technicznych badań pojazdów przeprowadzonych w ITS.

Uwaga:

Dane sprzed 2008 r. znajdują się w poprzednim wydaniu opracowania.

Wydawnictwa  "ITS - dane techniczne pojazdów 2007" oraz "ITS - dane techniczne pojazdów 2008-2011" stanowią całość.

 

 

 

 

 

Część 2. Motocykle, pojazdy czterokołowe,
ciągniki rolnicze, przyczepy ciężarowe rolnicze - edycja 2015

 

Wydawnictwo pt. "ITS - dane techniczne pojazdów" zostało przygotowane z myślą o podmiotach prowadzących stacje kontroli pojazdów. Może stanowić źródło ułatwiające ustalenie danych identyfikacyjnych i technicznych pojazdu i umożliwiające porównanie ich z danymi określonymi w dokumentach przedstawionych do badania technicznego pojazdu. Może być również stosowane przez rzeczoznawców, biegłych itd. w przypadkach, kiedy zachodzi konieczność ustalenia danych pojazdów dla różnych innych celów. Informacje zawarte w wydawnictwie zostały opracowane na podstawie danych zgromadzonych w archiwach ITS i innych materiałach źródłowych, tj.:

 • krajowych świadectwach homologacji typu wydanych od lipca 2011 r. do czerwca 2015 r. wg przepisów Unii Europejskiej,

 • europejskich świadectwach homologacji typu wydanych od lipca 2011 r. do czerwca 2015 r.,

 • sprawozdań z technicznych badań pojazdów przeprowadzonych w ITS.

Uwaga:

Dane sprzed 2012 r. znajdują się w poprzednim wydaniu opracowania.

Wydawnictwa  "ITS - dane techniczne pojazdów 2007", "ITS - dane techniczne pojazdów 2008-2011" oraz "ITS - dane techniczne pojazdów 2012-2015" stanowią całość.

 

 

 

 

 

Cennik

 

 • Informator
  „ITS - dane techniczne pojazdów 2007”
  Część 1. Samochody osobowe
  (
  forma książkowa, 3 tomy, edycja 2007)
  kod produktu: itsdtp07-1

300 zł + VAT *

 • Informator
  „ITS - dane techniczne pojazdów 2008-2011”
  Część 1. Samochody osobowe
  (
  forma książkowa, 5 tomów, edycja 2011)
  kod produktu: itsdtp11-1

350 zł + VAT*

 • Informator
  „ITS - dane techniczne pojazdów 2012-2015”
  Część 1. Samochody osobowe
  (
  forma książkowa, 4 tomy, edycja 2015)
  kod produktu: itsdtp15-1

400 zł + VAT*

 • Informator
  „ITS - dane techniczne pojazdów 2007”
  Część 2.
  Motorowery, motocykle,
  pojazdy czterokołowe, ciągniki rolnicze, przyczepy ciężarowe rolnicze

  (forma książkowa, 2 tomy, edycja 2007)
  kod produktu: itsdtp07-2
  NAKŁAD WYCZERPANY

170 zł + VAT **

PROMOCJA

szczegóły poniżej

 • Informator
  „ITS - dane techniczne pojazdów 2008-2011”
  Część 2.
  Motorowery, motocykle,
  pojazdy czterokołowe, ciągniki rolnicze, przyczepy ciężarowe rolnicze

  (forma książkowa, 6 tomów, edycja 2011)
  kod produktu: itsdtp11-2
  NAKŁAD WYCZERPANY

530 zł + VAT *

 • Informator
  „ITS - dane techniczne pojazdów 2012-2015”
  Część 2.
  Motocykle, pojazdy czterokołowe, ciągniki rolnicze, przyczepy ciężarowe rolnicze
  (forma książkowa, 4 tomy, edycja 2015)
  kod produktu: itsdtp15-2

350 zł + VAT *

 • Informator
  „ITS - dane techniczne pojazdów 2008”
  Część 3.
  Pojazdy o dmc do 3,5 t:
  samochody ciężarowe i specjalne,
  ciągniki samochodowe, przyczepy lekkie,
  przyczepy ciężarowe i specjalne,
  autobusy (o dmc do 5 t)

  (forma książkowa, 4 tomy, edycja 2008)
  kod produktu: itsdtp08-3
  NAKŁAD WYCZERPANY

450 zł + VAT ***

 • Informator
  „ITS - dane techniczne pojazdów 2008”
  Część 3.
  Pojazdy o dmc do 3,5 t:
  samochody ciężarowe i specjalne,
  przyczepy specjalne,
  autobusy (o dmc do 5 t)

  (forma książkowa, 7 tomów, edycja 2015)
  kod produktu: itsdtp15-3

500 zł + VAT ***

 • Informator
  „ITS - dane techniczne pojazdów 2008”
  Część 4.
  Pojazdy o dmc powyżej 3,5 t:
  samochody ciężarowe i specjalne,
  ciągniki samochodowe,
  przyczepy, naczepy ciężarowe i specjalne, autobusy (o dmc powyżej 5 t)

  (forma książkowa, 5 tomów, edycja 2008)
  kod produktu: itsdtp08-4

  NAKŁAD WYCZERPANY

550 zł  + VAT ***

* Forma przesyłki "za zaliczeniem pocztowym". Do ceny należy dodać orientacyjny koszt przesyłki priorytetowej ubezpieczonej w wysokości 28 zł (niezależnie od ilości zamówionych egzemplarzy).

** Forma przesyłki "za zaliczeniem pocztowym". Do ceny należy dodać orientacyjny koszt przesyłki priorytetowej ubezpieczonej w wysokości 18 zł (niezależnie od ilości zamówionych egzemplarzy).

*** Forma przesyłki "za zaliczeniem pocztowym". Do ceny należy dodać orientacyjny koszt przesyłki priorytetowej ubezpieczonej w wysokości 32 zł (niezależnie od ilości zamówionych egzemplarzy).

UWAGA: Stacje kontroli pojazdów pod patronatem ITS otrzymują wersję książkową Informatora SKP "ITS - dane techniczne pojazdów" w ramach opłaty patronackiej.

 

Formularz zamówienia

 

 

 

Gorąco zachęcamy do korzystania z elektronicznej wersji naszego wydawnictwa, w której można znaleźć szybciej i więcej interesujących danych o pojazdach, a których ze względów technicznych nie da się wydać w formie drukowanej.

Obecnie baza danych ITS liczy ponad 1 000 000 szczegółowych pozycji katalogowych i jest na bieżąco powiększana i aktualizowana.

 

wersja elektroniczna informatora
"ITS-dane techniczne pojazdów"