P R Z E W Ó Z   T O W A R Ó W   N I E B E Z P I E C Z N Y C H

 

 

ADR 2019

 

Umowa europejska

dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego

towarów niebezpiecznych - fragmenty

 

(materiał opublikowany 26 kwietnia 2019 r.

na stronie Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej)

 

(pełna wersja umowy) plik PDF - 36 MB

 

 

Część 1

Część 8

Część 9

 

 

Załącznik A    Przepisy ogólne i przepisy dotyczące materiałów i przedmiotów niebezpiecznych

 

Część 1        Przepisy ogólne

 

 

pobierz Część 1

 

 

 

Załącznik B    Przepisy dotyczące środków transportu i operacji transportowych

 

Część 8        Wymagania dotyczące załogi pojazdu, wyposażenia, postępowania i dokumentacji

 

 

 

pobierz Część 8

 

 

 

Część 9        Wymagania dotyczące konstrukcji i dopuszczenia pojazdów

 

 

 

pobierz Część 9

 

 

 

 

ADR 2017

 

Umowa europejska

dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego

towarów niebezpiecznych - fragmenty

 

(materiał opublikowany 9 czerwca 2017 r.

na stronie Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej)

 

(pełna wersja umowy) plik PDF - 251 MB

 

 

Część 1

Część 8

Część 9

 

 

Załącznik A    Przepisy ogólne i przepisy dotyczące materiałów i przedmiotów niebezpiecznych

 

Część 1        Przepisy ogólne

 

 

pobierz Część 1

 

 

 

Załącznik B    Przepisy dotyczące środków transportu i operacji transportowych

 

Część 8        Wymagania dotyczące załogi pojazdu, wyposażenia, postępowania i dokumentacji

 

 

 

pobierz Część 8

 

 

 

Część 9        Wymagania dotyczące konstrukcji i dopuszczenia pojazdów

 

 

 

pobierz Część 9

 

 

 

 

ADR 2015

 

Umowa europejska

dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego

towarów niebezpiecznych - fragmenty

 

(materiał opublikowany 25 czerwca 2015 r.

na stronie Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej)

 

(pełna wersja umowy) plik PDF - 66 MB

 

 

Część 1

Część 8

Część 9

 

 

Załącznik A    Przepisy ogólne i przepisy dotyczące materiałów i przedmiotów niebezpiecznych

 

Część 1        Przepisy ogólne

 

 

pobierz Część 1

 

 

 

Załącznik B    Przepisy dotyczące środków transportu i operacji transportowych

 

Część 8        Wymagania dotyczące załogi pojazdu, wyposażenia, postępowania i dokumentacji

 

 

 

pobierz Część 8

 

 

 

Część 9        Wymagania dotyczące konstrukcji i dopuszczenia pojazdów

 

 

 

pobierz Część 9

 

 

 

 

ADR 2013

 

Umowa europejska

dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego

towarów niebezpiecznych - fragmenty

 

(materiał opublikowany 17 lipca 2013 r.

przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej)

 

(pełna wersja umowy) plik PDF - 140 MB

 

 

Część 1

Część 8

Część 9

 

 

Załącznik A    Przepisy ogólne i przepisy dotyczące materiałów i przedmiotów niebezpiecznych

 

Część 1        Przepisy ogólne

 

 

pobierz Część 1

 

 

 

Załącznik B    Przepisy dotyczące środków transportu i operacji transportowych

 

Część 8        Wymagania dotyczące załogi pojazdu, wyposażenia, postępowania i dokumentacji

 

 

 

pobierz Część 8

 

 

 

Część 9        Wymagania dotyczące konstrukcji i dopuszczenia pojazdów

 

 

 

pobierz Część 9

 

 

 

 

ADR 2011

 

Umowa europejska

dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego

towarów niebezpiecznych - fragmenty

 

(materiał opublikowany 3 czerwca 2011 r. przez Ministerstwo Infrastruktury)

 

(pełna wersja umowy) plik PDF - 100 MB

 

 

Część 1

Część 8

Część 9

 

 

Załącznik A    Przepisy ogólne i przepisy dotyczące materiałów i przedmiotów niebezpiecznych

 

Część 1        Przepisy ogólne

 

 

pobierz Część 1

 

 

 

Załącznik B    Przepisy dotyczące środków transportu i operacji transportowych

 

Część 8        Wymagania dotyczące załogi pojazdu, wyposażenia, postępowania i dokumentacji

 

 

 

pobierz Część 8

 

 

 

Część 9        Wymagania dotyczące konstrukcji i dopuszczenia pojazdów

 

 

 

pobierz Część 9

 

 

 

 

ADR 2009

 

Umowa europejska

dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego

towarów niebezpiecznych - fragmenty

 

 

Część 1

Część 8

Część 9

 

 

Załącznik A    Przepisy ogólne i przepisy dotyczące materiałów i przedmiotów niebezpiecznych

 

Część 1        Przepisy ogólne

 

 

pobierz Część 1

 

 

 

Załącznik B    Przepisy dotyczące środków transportu i operacji transportowych

 

Część 8        Wymagania dotyczące załogi pojazdu, wyposażenia, postępowania i dokumentacji

 

 

 

pobierz Część 8

 

 

 

Część 9        Wymagania dotyczące konstrukcji i dopuszczenia pojazdów

 

 

 

pobierz Część 9

 

 

 

 

ADR 2007

 

Umowa europejska

dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego

towarów niebezpiecznych - fragmenty

 

 

Część 1

Część 8

Część 9

 

 

Załącznik A    Przepisy ogólne i przepisy dotyczące materiałów i przedmiotów niebezpiecznych

 

Część 1        Przepisy ogólne

 

Dział 1.1    Zakres i stosowanie

1.1.1  Struktura

1.1.2  Zakres

1.1.3  Wyłączenia

1.1.4  Stosowanie innych przepisów

Dział 1.2    Definicje i jednostki miar

1.2.1  Definicje

1.2.2  Jednostki miar

Dział 1.3    Szkolenie osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych

1.3.1  Zakres i stosowanie

1.3.2  Charakter szkolenia

1.3.3  Dokumentacja

Dział 1.4    Obowiązki uczestników przewozu w zakresie bezpieczeństwa

1.4.1  Ogólne środki bezpieczeństwa

1.4.2  Obowiązki głównych uczestników przewozu

1.4.3  Obowiązki innych uczestników przewozu

Dział 1.5    Odstępstwa

1.5.1  Odstępstwa czasowe

1.5.2  (Zarezerwowany)

Dział 1.6    Przepisy przejściowe

1.6.1  Przepisy ogólne

1.6.2  Naczynia do gazów klasy 2

1.6.3  Cysterny stale (pojazdy-cysterny), cysterny odejmowalne i pojazdy-baterie

1.6.4  Kontenery-cysterny, cysterny przenośne i MEGC

1.6.5  Pojazdy

1.6.6  Klasa 7

Dział 1.7    Wymagania ogólne dotyczące klasy 7

1.7.1  Przepisy ogólne

1.7.2  Program ochrony przed promieniowaniem

1.7.3  Zapewnienie jakości

1.7.4  Warunki specjalne

1.7.5  Materiały promieniotwórcze o innych, niebezpiecznych właściwościach

1.7.6  Niezgodności

Dział 1.8    Kontrola oraz inne środki wspomagające, stosowane w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa

1.8.1  Kontrola administracyjna towarów niebezpiecznych

1.8.2  Współdziałanie administracji

1.8.3  Doradca do spraw bezpieczeństwa

1.8.4  Wykaz właściwych władz i jednostek przez nie upoważnionych

1.8.5  Powiadamianie o zdarzeniach dotyczących towarów niebezpiecznych

Dział 1.9    Ograniczenia w transporcie wprowadzane przez właściwe władze

1.9.5  Ograniczenia przejazdu przez tunele

Dział 1.10   Przepisy dotyczące ochrony towarów niebezpiecznych

1.10.1  Przepisy ogólne

1.10.2  Szkolenie w zakresie ochrony

1.10.3  Przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych dużego ryzyka

 

 

 

pobierz Część 1

 

 

 

Załącznik B    Przepisy dotyczące środków transportu i operacji transportowych

 

Część 8        Wymagania dotyczące załogi pojazdu, wyposażenia, postępowania i dokumentacji

 

Dział 8.1    Wymagania ogólne dotyczące jednostek transportowych oraz przewożonego wyposażenia

8.1.1  Jednostki transportowe

8.1.2  Dokumenty, które powinny być przewożone w jednostce transportowej

8.1.3  Oznakowanie i umieszczanie nalepek ostrzegawczych

8.1.4  Wyposażenie przeciwpożarowe

8.1.5  Inne wyposażenie

Dział 8.2    Wymagania dotyczące szkolenia załogi pojazdu

8.2.1  Wymagania ogólne dotyczące szkolenia kierowców

8.2.2  Wymagania szczególne dotyczące szkolenia kierowców

8.2.3  Szkolenie osób innych niż kierowcy posiadający zaświadczenie zgodnie z 8.2.1, zaangażowanych w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych

Dział 8.3    Inne wymagania, które powinny być spełnione przez załogę pojazdu

8.3.1  Pasażerowie

8.3.2  Używanie środków do gaszenia pożaru

8.3.3  Zakaz otwierania sztuk przesyłki

8.3.4  Przenośne urządzenia oświetleniowe

8.3.5  Zakaz palenia

8.3.6  Praca silnika podczas załadunku lub rozładunku

8.3.7  Używanie hamulca postojowego

Dział 8.4    Wymagania dotyczące nadzorowania pojazdów

Dział 8.5    Wymagania dodatkowe dotyczące niektórych klas lub materiałów

Dział 8.6    Ograniczenia przejazdu pojazdów przewożących towary niebezpieczne przez tunele drogowe

8.6.1  Przepisy ogólne

8.6.2  Znaki lub sygnały drogowe dotyczące przejazdu pojazdów przewożących towary niebezpieczne przez tunele drogowe

8.6.3  Kody ograniczeń przewozu przez tunele

8.6.4  Ograniczenia przejazdu jednostek transportowych przewożących, towary niebezpieczne przez tunele

 

 

 

pobierz Część 8

 

 

 

Część 9        Wymagania dotyczące konstrukcji i dopuszczenia pojazdów

 

Dział 9.1    Zakres, definicje i wymagania dotyczące dopuszczenia pojazdów

9.1.1  Zakres i definicje

9.1.2  Zatwierdzenie pojazdów EX/II, EX/III, FL, OX i AT

9.1.3  Świadectwo dopuszczenia

Dział 9.2    Wymagania dotyczące konstrukcji pojazdów

9.2.2  Wyposażenie elektryczne

9.2.3  Układ hamulcowy

9.2.4  Zabezpieczenie przeciwpożarowe

9.2.5  Ogranicznik prędkości

9.2.6  Urządzenia sprzęgające dla przyczep

Dział 9.3    Wymagania dodatkowe dotyczące kompletnych lub skompletowanych pojazdów EX/II lub EX/III przeznaczonych do przewozu materiałów i przedmiotów wybuchowych (klasy 1) w sztukach przesyłki

9.3.1  Materiały użyte do budowy nadwozia pojazdu

9.3.2  Ogrzewacze spalinowe

9.3.3  Pojazdy EX/II

9.3.4  Pojazdy EX/III

9.3.5  Przedział ładunkowy i silnik

9.3.6  Zewnętrzne źródła ciepła i przedział ładunkowy

9.3.7  Wyposażenie elektryczne

Dział 9.4    Wymagania dodatkowe dotyczące konstrukcji nadwozi pojazdów kompletnych lub skompletowanych przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki (innych niż pojazdy EX/II i EX/III)

Dział 9.5    Wymagania dodatkowe dotyczące konstrukcji nadwozi pojazdów kompletnych lub skompletowanych przeznaczonych do przewozu stałych materiałów niebezpiecznych luzem

Dział 9.6    Wymagania dodatkowe dotyczące pojazdów kompletnych lub Dział 9.6 skompletowanych przeznaczonych do przewozu materiałów w temperaturze kontrolowanej

Dział 9.7    Wymagania dodatkowe dotyczące pojazdów-cystern (cystern stałych), pojazdów-baterii i pojazdów kompletnych lub skompletowanych używanych do przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach odejmowalnych o pojemności powyżej 1 m3 lub w kontenerach-cysternach, cysternach przenośnych lub MEGC o pojemności powyżej 3 m3 (pojazdy FL, OX i AT)

9.7.1  Wymagania ogólne

9.7.2  Wymagania dotyczące cystern

9.7.3  Mocowania

9.7.4  Uziemienie pojazdów FL

9.7.5  Stateczność pojazdów-cystern

9.7.6  Zabezpieczenie tyłu pojazdów

9.7.7  Ogrzewacze spalinowe

9.7.8  Wyposażenie elektryczne

 

 

 

pobierz Część 9