S Z K O L E N I A   D L A   D I A G N O S T Ó W

 

 

 

szkolenie dla kandydatów na diagnostów oraz szkolenie dla diagnostów

 

 

szkolenie z zakresu systemu tachografów cyfrowych dla kandydatów na techników warsztatowych

 

 

 

Szanowni Państwo

Instytut Transportu Samochodowego organizuje szkolenia dla kandydatów i pracowników stacji kontroli pojazdów.

Zajęcia odbywają się w Zakładzie Procesów Diagnostyczno-Obsługowych Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 80.

Szkolenia prowadzą specjaliści ITS wykorzystując certyfikowane (atestowane) urządzenia i przyrządy diagnostyczne najnowszej generacji.

zdjęcia Stacji Kontroli Pojazdów oraz Ośrodka Szkolenia ITS

   

Szkolenia w ITS dają pełną wiedzę dotyczącą urzędowej diagnostyki pojazdów, prawidłowej interpretacji przepisów i sposobów postępowania w nietypowych przypadkach.

Szkolenia prowadzone są w oparciu o programy zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz.U. z 18.12.2014 r., poz. 1836).

   

Instytut prowadzi następujące szkolenia:

 

   

 

L.p.

Część

Tytuł szkolenia

Cena (w zł)

Wszyscy

Patronat

1

I

szkolenie podstawowe dotyczące przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska

1000

500*

2

II

szkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h

250

125*

3

III

szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych

450

225*

4

IV

szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przystosowanego do zasilania gazem

450

225*

5

V

szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu:

 • związanego z badaniem pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą,

 • skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile pojazd wymaga specjalistycznego badania,

 • którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym.

450

225*

6

-

szkolenie uzupełniające dla uprawnionych diagnostów

- szkolenie dobrowolne

550

275*

 

*

 

Stacje Kontroli Pojazdów pod Patronatem ITS posiadają zniżkę 50% od ceny bazowej szkolenia (j.w.)

 

Wszyscy – uczestnicy szkoleń diagnostycznych

Patronat – osoby/stacje należące do organizacji Patronat ITS nad SKP

 

Uwaga: Stacje Kontroli Pojazdów

pod Patronatem ITS

50% rabatu

na wszystkie rodzaje szkoleń

dla diagnostów

 

Opłata za kurs nie obejmuje zakwaterowania oraz wyżywienia.

Kierownikiem szkoleń jest mgr inż. Paweł Dziedziak tel. (022) 43 85 320

Zgłoszenia prosimy kierować do Instytutu Transportu Samochodowego pocztą lub faxem.

Biuro: (022) 43 85 320

Fax: (022) 43 85 201

E-mail: wieslawa.siemiatycka@its.waw.pl

Terminy szkoleń w miarę napływu zgłoszeń. Minimalny liczba uczestników szkolenia 15 osób. ITS zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń.

Zapraszamy

 

 

Zgłoszenie na szkolenia diagnostyczne

 

pobierz:

DOC  - 50 kB

PDF - 110 kB

UWAGA:

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń, zastrzegamy sobie prawo do zmiany wcześniej ustalonego terminu szkolenia.

 

 

 


Dziennik Ustaw  z  18.10.2012 r.

poz. 1137

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

pobierz:

 

 

PDF - 0,3 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

-

     

Dziennik Ustaw  z  18.12.2014 r.

poz. 1836

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych.

pobierz:

 

 

PDF - 1,4 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

25.12.2014 r.

     
 

 

 

Szanowni Państwo

Instytut Transportu Samochodowego prowadzi szkolenia z zakresu systemu tachografów cyfrowych dla kandydatów na techników warsztatowych.

Celem szkolenia jest przygotowanie do państwowego egzaminu pozwalającego uzyskać w Głównym Urzędzie Miar uprawnienia technika warsztatu do wykonywania sprawdzeń tachografów cyfrowych. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z wiadomościami z zakresu obsługi, instalacji i kalibracji tachografów cyfrowych.

    

         

zdjęcia urządzeń szkoleniowych

 

Program szkolenia:

I dzień:

 • podstawy prawne funkcjonowania systemu tachografów cyfrowych

 • elektroniczne karty do tachografów

 • język piktogramów

 • budowa i obsługa tachografów cyfrowych (Actia, Continental, Stoneridge, Efkon)

II dzień:

 • wydruki z tachografów cyfrowych

 • pobieranie danych z tachografów cyfrowych i z kart do tachografów

III dzień:

 • obowiązki autoryzowanych punktów warsztatowych w zakresie wyposażenia lokalowego i technicznego, kalibracji i instalacji tachografów cyfrowych

 • metody i procedury kalibracji tachografów cyfrowych

 • ćwiczenia praktyczne z obsługi urządzenia do kalibracji tachografów cyfrowych

 • ćwiczenia praktyczne z kalibracji tachografów cyfrowych (każdy uczestnik szkolenia przeprowadza samodzielnie kalibrację i sprawdzanie)

 • procedura egzaminowania i zakres tematyczny egzaminu

Szkolenie kończy się próbnym egzaminem

 

CENA KURSU: 1600 zł**

Cena kursu obejmuje także materiały szkoleniowe oraz dodatkowe spotkanie w celu powtórzenia materiału przed egzaminem w GUM.


W celu dokonania zgłoszenia należy pobrać formularz zgłoszeniowy i po wypełnieniu odesłać go faksem.

Kontakt: mgr inż. Maria Mietlińska-Żołnierska

Biuro: (022) 43 85 330

Fax: (022) 43 85 235

E-mail: maria.mietlinska-zolnierska@its.waw.pl


* Rabat 40% nie dotyczy szkolenia dla kandydatów na techników warsztatowych.
** Opłata zwolniona z podatku VAT, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Dz. U. nr 73 poz. 392.

 

 

Zgłoszenie na szkolenie z zakresu tachografów cyfrowych

pobierz:

DOC  - 0,2 MB

PDF - 0,2 MB