A K R E D Y T A C J A

 

 

Zakład Procesów Diagnostyczno-Obsługowych posiada akredytację PCA (nr AB 504) w zakresie badania urządzeń i przyrządów diagnostycznych stanowiących obligatoryjne wyposażenie stacji kontroli pojazdów:

  • urządzenia rolkowe do kontroli działania hamulców,

  • urządzenia płytowe do (najazdowe) do kontroli działania hamulców,

  • opóźnieniomierze do kontroli działania hamulców,

  • przyrządy do pomiaru geometrii ustawienia kół i osi pojazdu,

  • przyrządy do wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania hamulcem najazdowym przyczepy,

  • urządzenia do kontroli skuteczności tłumienia zawieszenia pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

  • czytniki informacji diagnostycznych do układów OBDII/EOBD,

  • przyrządy do pomiaru w szybach pojazdu współczynnika przepuszczalności światła,

  • okresowe sprawdzanie tachografów cyfrowych.

 

 

Historia

 

2004 r.

 

 

Wręczenie Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego Dyrektorowi Instytutu Transportu Samochodowego

od lewej: mgr inż. Andrzej Damm (Kierownik Zakładu Procesów Diagnostyczno-Obsługowych); Jan Kaźmierczyk (Główny Specjalista w Dziale Akredytacji Laboratoriów Badawczych); prof. dr hab. Romuald Bauer (Dyrektor ITS); dr inż. Wojciech Gis (Zastępca Dyrektora ITS ds. Techniki)

 

 

 

od lewej: Jan Kaźmierczyk (Główny Specjalista w Dziale Akredytacji Laboratoriów Badawczych);

prof. dr hab. Romuald Bauer (Dyrektor ITS); dr inż. Wojciech Gis (Zastępca Dyrektora ITS ds. Techniki)

 

 

 

od lewej: Jan Kaźmierczyk (Główny Specjalista w Dziale Akredytacji Laboratoriów Badawczych);

prof. dr hab. Romuald Bauer (Dyrektor ITS); dr inż. Wojciech Gis (Zastępca Dyrektora ITS ds. Techniki)

 

 

 

Wręczenie Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego Kierownikowi Zakładu Procesów Diagnostyczno-Obsługowych

od lewej: inż. Ryszard Czajka (Zastępca Kierownika ZDO); mgr inż. Andrzej Damm (Kierownik ZDO);

Jan Kaźmierczyk (Główny Specjalista w Dziale Akredytacji Laboratoriów Badawczych)

 

Jakiekolwiek kopiowanie zawartości tej witryny w całości lub w częściach,
bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Instytutu Transportu Samochodowego jest zabronione !

Copyright by ITS © 2001-2015

Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości, bądź pytania, proszę o kontakt: webmaster