ITERAKTYWNA WYCIECZKA DO WNĘTRZA PROGRAMU "PATRONAT"

WYBIERAJĄC PRZY POMOCY MYSZY POSZCZEGÓLNE 'FUNKCJE' LUB WYBRANE POLA I NACISKAJĄC KLAWISZ MYSZKI POKAZYWANE BĘDĄ KOLEJNE EKRANY PROGRAMU 'PATRONAT'