S P O T K A N I A   S Z K O L E N I O W E

  

   

Drukuj wiadomość

 • Instytut Transportu Samochodowego zaprasza upełnomocnionych przedstawicieli SKP będących pod Patronatem ITS na cykl spotkań szkoleniowo - integracyjnych dla stacji kontroli pojazdów z województw:

   

  - w dniach 15-16 marca 2016 r. w Hotelu „Perła Południa” w Rytrze,

   

  - w dniach 17-18 marca 2016 r. w Hotelu „Bornit” w Szklarskiej Porębie.

   

  Wyboru (jednej z dwóch lokalizacji) dokonują Państwo sami.

 

 

 

Zaproszenie i harmonogram spotkań

 
 

pobierz zaproszenie

 

 

Karta zgłoszenia

pobierz kartę zgłoszenia

pobierz kartę zgłoszenia