S P O T K A N I A   S Z K O L E N I O W E

  

   

Drukuj wiadomość

 • Instytut Transportu Samochodowego zaprasza upełnomocnionych przedstawicieli SKP będących pod Patronatem ITS na cykl spotkań szkoleniowo - integracyjnych dla stacji kontroli pojazdów z województw:

   

  łódzkiego, śląskiego, lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego

  i świętokrzyskiego

  w dniach 10-11 czerwca 2014 r. „Perła Południa” w Rytrze,

   

  lubuskiego, kujawsko - pomorskiego, wielkopolskiego,

  zachodnio-pomorskiego, dolnośląskiego i opolskiego

  w dniach 12-13 czerwca 2014 r. w Sułkowski Conference Resort w Boszkowie k/Leszna,

   

  - mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko – mazurskiego i pomorskiego

  w dniach 4-5 września 2014 r. w Hotelu Białowieskim w Białowieży.

   

  Powyższy podział jest zalecany, ale nie jest obligatoryjny, co oznacza, że ostatecznego wyboru (jednej z trzech lokalizacji) dokonują Państwo sami.

 

 

 

Zaproszenie i harmonogram spotkań

 
 

pobierz zaproszenie

 

 

Karta zgłoszenia

pobierz kartę zgłoszenia

pobierz kartę zgłoszenia