W I A D O M O Ś Ć   D N I A

  

   

Drukuj wiadomość

13.01.2012 r.

 

 

Projekt rozporządzenia z dnia 18 listopada 2011 r.

 • Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ogłosił do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

  Z projektem Ministerstwa można zapoznać się pod adresem  więcej


  Informujemy, że Instytut Transportu Samochodowego bierze czynny udział w konsultacjach. Projekt implementuje postanowienia dyrektywy 2010/48/WE do polskiego systemu prawnego, a bazuje na Rozporządzeniu w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach Dz. U. nr 155 z 17 sierpnia 2009 r., poz. 1303 wraz z późniejszymi zmianami. W trakcie konsultacji poza implementacją dyrektywy zgłosimy szereg problemów wraz z propozycjami ich rozwiązania. Problemy i wątpliwości były sygnalizowane przez SKP pod Patronatem ITS w ciągu kilku ostatnich lat.

  Jeżeli mają Państwo jakieś uwagi to proszę je kierować na adres patronat@its.waw.pl lub faxem na nr
  (22) 675 62 13
   

 

źródło: Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej