W I A D O M O Ś Ć   D N I A

  

   

Drukuj wiadomość

27.12.2011 r.

 

 

Projekt ustawy z dnia 9 grudnia 2011 r.

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

  PROJEKT + UZASADNIENIE + OSR
  pobierz


  TABELA ZGODNOŚCI
  pobierz


  PAKIET AKTÓW WYKONAWCZYCH DO PROJEKTU USTAWY

  pobierz
   

 

źródło: Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej