W I A D O M O Ś Ć   D N I A

  

   

Drukuj wiadomość

17.05.2011 r.

 

 

Pierwszy certyfikat ITS na urządzenie przeznaczone dla kierowców niepełnosprawnych

 • W dniu 13 maja 2011 roku w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie pierwszego w kraju certyfikatu na urządzenie do sterowania hamulcami i pedałem przyspieszania, dedykowane pojazdom przystosowanym do kierowania przez osoby z dysfunkcjami motorycznymi. W imieniu producenta urządzenia, firmy CEBRON Spółdzielnia Pracy, certyfikat odebrał Pan Zbigniew Zawada z rąk z-cy Dyrektora ds. Techniki i Współpracy Międzynarodowej ITS mgr Wojciecha Przybylskiego.

  Certyfikacja urządzeń przeznaczonych do adaptacji pojazdów pod kątem osób niepełnosprawnych stanowi novum w ofercie ITS i jest owocem wieloletnich badań oraz bogatych doświadczeń w tym zakresie. Godny uwagi jest także fakt, iż Instytut jako pierwsza i jedyna placówka w kraju ma możliwość certyfikacji przedmiotowych urządzeń, w oparciu o unikalny zestaw wymagań technicznych, przygotowany przez kadrę inżynierską Instytutu.

  Decyzja producenta - uznanej marki na polskim rynku - o współpracy z ITS w zakresie certyfikacji swoich wyrobów jest dowodem uznania dla jakości usług świadczonych przez Instytut.

  Specjaliści zwracają uwagę, iż certyfikowane urządzenia, prawidłowo zamontowane i eksploatowane czynią pojazdy dla osób niepełnosprawnych bezpiecznym środkiem transportu, nie ustępującym pod tym względem pojazdom seryjnym.

                           
   

 

źródło: Instytut Transportu Samochodowego