W I A D O M O Ś Ć   D N I A

  

   

Drukuj wiadomość

13.12.2010 r.

 

 

Komunikat ze spotkania z Polskim Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego

  • Komunikat ze spotkania w dniu 13 grudnia 2010 r. w siedzibie Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego w Warszawie.

    W związku z inicjatywą przedstawienia przedstawicielom władzy problemów środowiska związanego z SKP i badaniami technicznymi zorganizowane zostało spotkanie.
    W trakcie spotkania dyskutowano propozycje zmian do systemu badań technicznych pojazdów. Celem, który założyli sobie organizatorzy oraz uczestnicy jest wypracowanie zmian, które zaowocują poprawą jakości badań technicznych w Polsce.
    W spotkaniu obok organizatora uczestniczyli przedstawiciele takich organizacji jak: Dekra Polska, Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, TUVPOL, Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej, Związek Dealerów Samochodów oraz Instytut Transport Samochodoweg. Było to drugie z cyklu spotkań, kolejne planowane jest w styczniu 2011 r.

 

źródło: Instytut Transportu Samochodowego