UWAGA! WITAMY W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI - CEP II

Prosimy regularnie zaglądać do komunikatora nowinki WWW

na stronie głównej programu PATRONAT.

W związku z dużą ilością telefonów od Państwa

uruchomiliśmy DWA DODATKOWE numery:

kol. Łukasz Mórawski 22 43 85 336

kol. Paweł Nowakowski 22 43 85 334

dodatkowo też(ale bez możliwości zdalnego wsparcia):

Patryk Szlassa 22 43 85 462

Piotr Malawko 22 43 85 461

a od 13.XI.2017 również:

Ponadto od dnia 13.11.2017 informacje związane z wdrożeniem  CEPiK 2.0 będą udzielane pod niżej wymienionymi numerami:

22 4385375

22 4385374

22 4385258

22 4385183  

Jest już dostępna aktualizacja do wersji 11.3 pod przyciskiem AKTUALIZUJInformacje nt. obsługi niezgodności na stronie CEPIK:

http://www.cepik.gov.pl/aktualnosci/zawartosc/-/asset_publisher/a1LDCMS0sfru/content/trybu-obslugi-niezgodnosci-w-cep-w-okresie-od-13-listopada-2017-r-do-4-czerwca-2018-r-

 

Wszelkie informacje na temat PATRONAT-CEPIK 2.0 są na naszej stronie

PATRONAT.PL zakładka CEPIK ( harmonogram przejścia

z CEP I na CEP II oraz nowe filmy instruktażowe na YouTube)Biuro Patronatu ITS nad SKP informuje,

że w dniu 13 listopada 2017 r. zostanie uruchomiony CEP 2.

Wszelkie aktualizacje programu zostaną udostępnione od dnia

11-go listopada 2017 ( po ostatnim posiedzeniu KS CEP).

UWAGA! Warunkiem PRAWIDŁOWEJ AUTOMATYCZNEJ

aktualizacji programu jednym przyciskiem AKTUALIZUJ

na wersję PATRONAT.11 jest wcześniejsze

zainstalowanie i praca na aktualnej wersji 10....

Uwaga !Co będzie z danymi z badań wykonanymi po godz 13 … na dzień dzisiejszy brak

jeszcze wiążących decyzji (odpowiedniego rozporządzenia).Od 13.XI. będą obowiązywać nowe zasady komunikowania się stacji kontroli pojazdów z CEP (wprowadzania danych do ewidencji i udostępniania z niej danych).Zasady szeroko omawiane były na organizowanych przez Biuro Patronatu ITS nad SKP

czterech wrześniowych konferencjach szkoleniowych.Pismo MC z dnia 4.09.2017: wyjaśniamy:.....

ITS nie będzie POŚREDNIKIEM BROKERSKIM.

Program PATRONAT ma bezpośrednie połączenie z serwerem CEPiK.Została udostępniona NOWA 10.02.. programu PATRONAT

(opcja AKTUALIZUJ w USTAWIENIACH PROGRAMU) .Przepraszamy za utrudnienia w komunikacji

telefonicznej z serwisem. Wszelkie pytania prosimy

kierować na e-maile lub tel. stacjonarny.

Na stronie  www.patronat.pl   na zakładce  CEPiK

(Zamieszczamy nowe filmy instruktażowe...)

oraz  www.cepik.gov.pl   zakładka  CEPIK

znajdą Państwo dodatkowe informacje.

 Szanowni użytkownicy

W związku z pracami testowymi programu PATRONAT z Cepik 2.0

informujemy o utrudnionym bezpośrednim kontakcie telefonicznym.

Informacje na temat wymagań, które będą musiały spełniać SKP w związku z wprowadzeniem CEPIK 2.0 są zamieszczone przez MC na stronie http://www.cepik.gov.pl/, zakładka CEPIK 2.0 i tam też proszę kierować wszelkie dodatkowe pytania.

 

Wszelkie pytania związane z bieżącą obsługą (awariami) programu prosimy

kierować tylko na telefon stacjonarny (+48 22) 43 85 464 

lub  za  pośrednictwem  e-mail:

zenon.wozniak@its.waw.pl    lub i

rafal.szumowski@its.waw.pl  lub

patronat@its.waw.pl

 

DODATKOWO W SYTUACJACH AWARYJNYCH prosimy o wykorzystanie adresu:

www.patronat.pl/AKTUAL/

Z opisem typowych sytuacji awaryjnych i sposobów ich rozwiązywania.

 

Przypominamy o wymaganiach dla SKP:

INTERNET

Do komunikacji z systemem CEPiK 2.0 SKP musi posiadać połączenie z siecią publiczną Internet. Komunikacja z systemem CEPiK 2.0 jest realizowana on-line, w trakcie procesu przeprowadzania badania technicznego. Zaleca się, aby połączenie z siecią Internet miało przepustowość nie mniejszą niż 0,5 Mb/s.

 

OPROGRAMOWANIE SKP

Każda SKP musi posiadać oprogramowanie wspierające prowadzenie SKP i przeprowadzanie badań technicznych oraz gromadzenie informacji, które jest zintegrowane z systemem CEPiK 2.0. Program PATRONAT posiada mechanizmy współpracy z CEPIK 2.0 – odpowiednie wersje będą udostępnione użytkownikom przed 30 pażdziernika 2017r.

 

CERTYFIKAT VPN

W celu uzyskania certyfikatu do połączeń VPN stacja kontroli pojazdów musi wystąpić do Ministerstwa Cyfryzacji z wnioskiem certyfikacyjnym – instrukcja określająca sposób wypełnienia wniosku, elektroniczny formularz wniosku do wypełnienia oraz wymagania związane z wnioskowaniem o certyfikat są dostępne na stronie www.cepik.gov.pl w zakładce „System informatyczny CEPiK 2.0”.

Każda SKP musi wystąpić do Ministerstwa Cyfryzacji z wnioskiem certyfikacyjnym w celu uzyskania certyfikatu VPN, który jest wymagany do komunikacji z systemem CEPiK 2.0.OPROGRAMOWANIE VPN

 

Oprogramowanie Cisco VPN Client lub Cisco AnyConnect

Oprogramowanie niezbędne do zestawienia połączeń VPN, które należy zainstalować na stanowisku komputerowym będzie dostępne do pobrania ze strony www.cepik.gov.pl, zakładka „System informatyczny CEPiK 2.0” – sekcja „Pliki do pobrania” 

POZOSTAŁE WYMAGANIA TECHNICZNE

W celu zachowania minimalnego poziomu bezpieczeństwa związanego z dostępem do systemu CEPiK 2.0, zaleca się SKP stosowanie zaleceń bezpieczeństwa dla SKP związanych m.in. wykorzystywaniem wyłącznie systemów operacyjnych i oprogramowania posiadających wsparcie ich producentów, oraz zaleceń związanych z hasłami do komputerów, przechowywaniem nośników z danymi, dostępem do stanowisk komputerowych.

Dokument zawierający zalecenia bezpieczeństwa dla SKP można będzie pobrać ze strony www.cepik.gov.pl, zakładka „System informatyczny CEPiK 2.0” – sekcja „Pliki do pobrania”.