PROBLEMY Z WSPÓŁUŻYWANOŚCIĄ na WINDOWS 10

Ostatnie aktualizacje bez pytania przestawiają zasady współużywalności w systemach Windows 10, uniemożliwiając prawidłową pracę na końcówkach (zarówno z Win 10 jak i innych).

Należy : wyłączyć SMB2 i przeforsować (włączyć) SMB1:

Dla każdego komputera z Window10 należy wykonać:


Włączenie SMB 1.0

Z menu Start uruchom Ustawienia (kółko zębate), kliknij ikonę Aplikacje, wybierz z menu po lewej stronie ekranu odnośnik "Aplikacje i funkcje".

W prawym górnym rogu poniżej napisu "Powiązane ustawienia" jest odnośnik:"Programy i funkcje". Kliknij na niego.


Po lewej stronie okna "Programy i funkcje" jest odnośnik "Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows".  Kliknij na niego.

Pojawi się okno "Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows".Wyszukaj na liście pozycję zbiorczą: "Obsługa udostępniania plików SMB 1.0/CIFS".

Klikając na [+] rozwiń tą pozycję. 

Zaznacz funkcje:

"Klient SMB 1.0/CIFS"

"Serwer SMB 1.0/CIFS".

!!! Odznacz funkcję: !!!

"Automatyczne usuwanie protokołu SMB 1.0/CIFS"

Kliknij OK.Wyłączenie SMB 2.0

Uruchom regedit jako administrator.

Z menu Plik wybierz opcję Importuj.

Wybierz załączony plik reg SMB2_off.reg i kliknij Otwórz.

Pojawi się komunikat informujący o wprowadzeniu wartości do rejestru. 

Kliknij OK, zamknij regedit i URUCHOM ponownie WSZYSTKIE komputery.

Pobierz załączony plik reg SMB2off.zip i wypakuj SMB2_off.reg.

W celu prawidłowego działania programu PATRONAT, powyższą poprawkę należy wprowadzić na serwerze udostępniającym pliki i również zresetować komputer.