Instrukcja dla jednostek typu budżetowego (z podziałem pół Sprzedawca-Wystawca).

 

Dla niektórych jednostek podległych np. pod starostwa i prowadzącym również sprzedaż jako jednostka budżetowa

oraz dla wewnętrznej sprzedaży konieczne jest wystawianie faktur jak i rachunków wewn. (np. jako notatka) jak w przykładach poniżej:

 


Gdzie SKP figuruje jako wystawca, zaś podmiot nadrzędny jako SPRZEDAWCA.

Również może istnieć zapotrzebowanie na wystawienie faktur(rachunków, notatka wewnętrzna czy innych)

bez obciązenia usługi VAT-em. Przykładowa nota wewnętrzna:

 


Aby móc wystawiać tego typu dokumenty, w programie PATRONAT należy użyć pokazanych niżej ustawień jak widać na ekranach. Aby w miejsce standartowego napisu RACHUNEK można podać inny tekst, w tym celu musimy dodatkowo stworzyć plik: ZAMIRACH.DAT – a w nim umieścić odpowiedni tekst nazwy (hasła)(np. Notatka).

W opcjach ogólnych w miejsce ‘nazwa stacji’ należy wprowadzić nazwę jednostki nadrzędnej a jej NIP w pozycji NIP. Również na zakładce 5-Lokane musimy dodatkowo zaznaczyć opcję ‘Faktura bez VAT’ . – Powoduje to wystawienie pliku- flagi w folderze DIAGOGOL o nazwie:

FAKTCZYST.DAT i dowolnej zawartości – powoduje on  nie naliczanie VAT również dla pozycje dla FAKTURA ZW.

Pozostałe istotne ustawienia na rysunkach poniżej:W opcjach na zakładce 8 Spec (po odblokowaniu dostępu opcją KLUCZ_CD) wprowadzamy dane wystawcy jako stacji. Tam też można ustawić ewentualne korektę domyślnego formatu numeru faktury.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykłady plików- flag: